Säkerhetsutbildningar


Säkerhetsutbildningar                                                                    Safe Security arbetar för ett tryggare och säkrare

                                                                    samhälle, därför är en viktig del inom vår verksamhet att

                                                                    kunna erbjuda en stödfunktion som säkerhetsutbildningar

                                                                    till våra kunder.

                                                                   

                                                                    Säkerhetsutbildningarna är verklighetsanpassade och av                                                                      hög kvalitet där teori och praktik blandas i realistiska                                                                            övningar. Här utbildas individen fysiskt och psykiskt för                                                                          att visa på hur han eller hon skyddar sig själv och andra i                                                                      deras omgivning genom att i möjligaste mån agera                                                                                korrekt i pressade och hotfulla situationer.


                                                                    Utbildning förbereder dig som näringsidkare för hur du                                                                          skyddar dina intressen genom att minimera riskerna för                                                                        driftavbrott och olyckor inom verksamheten.Safe Security utbildar även personer som kan tänkas utsättas för hot och komma att innefattas av ett förhöjt skydd. Utbildningen visar på olika modeller hur du själv som individ och tillsammans med personer i din omgivning skall fungera under hot, både i yrkeslivet och i det privata.


Vi erbjuder följande:


Här är en lista på några av de säkerhetsutbildningar vi erbjuder. Fler alternativ finns och i de flesta fall så skräddarsyr vi utbildningen efter era behov.


Kontakta oss för mer information angående detta.


  • Säkerhetsutbildning för hotell & Konferans
  • Säkerhetsutbildning för butiker
  • Säkerhetsutbildning för BankpersonalVi erbjuder en tryggare vardag genom professionell säkerhet  och service!