Civil Handelbevakning


Civil Handelbevakning


En civilklädd butikskontrollant smälter in i den miljö som man bevakar. Att arbeta i civila kläder gör att butikskontrollanten kan övervaka kunder, besökare eller egen personal på ett verkningsfullt sätt. Snatteri, stöld och bedrägerier är exempel på brott som effektivt kan stävjas, samtidigt som vår personal ger en tryggare miljö för uppdragsgivarens egen personal och kunder.


Oftast är det mer ekonomiskt att flera butiker, i exempelvis en galleria ansluter sig till en bevakningsring för att dela på butikskontrollantens tjänster. Butikskontrollanten cirkulerar i alla butiker och är anslutna till ett nummer eller en larmknapp genom vilken de snabbt kan nås vid behov.
Utöver butikskontrollant tjänster erbjuder vi även uniformerad handelbevakning, läs mer här.

Tjänster vi erbjuder inom civil handelbevakning.

  • Butikskontrollant
  • Utpasseringskontroll
  • Leveranskontroll

Vi erbjuder en tryggare vardag genom professionell säkerhet  och service!