Hotell och Konferenssäkerhet


Hotell och Konferanssäkerhet


I framtiden kommer hårdare säkerhets krav ställas på Sveriges hotell och konferens anläggningar, då myndigheter, företag, samt den enskilde individen påverkas utav den omvärldsanalys som finns idag.


Säkerhetskraven är en nödvändig åtgärd för att förebygga, minimera och förhindra brottsliga handlingar och olyckor som bla, skapar kostsamma driftstörningar inom verksamheten.


Säkerhetskraven främjar även visionen med att uppnå en trygg arbetsmiljö för verksamma inom hotell och konferens anläggningar enligt ArbetsmiljöskyddslagenSafe Security erbjuder som ett komplement förutom sina renodlade bevakningstjänster ett nichat säkerhetskoncept bestående utav flertalet sammanlänkade säkerhetsåtgärder mot hotell och konferensanläggningar.


Detta Säkerhetskoncept riktar sig mot sammankomster innehållandes en agenda/debatt/budskap utav känslig natur.Specialanpassade säkerhetslösningar

Hög social kompetens

Ordningsvakter

Brandvakter

Med mera..

Vi erbjuder en tryggare vardag genom profesionell säkerhet  och service!!