Stationär bevakning


Stationär BevakningStationär bevakning används på platser där det behövs lite extra närvaro. Vi bemannar med väktare eller ordningsvakt beroende på behov. Detta kan vara tillfälligt eller över en längre tid.


Väktare/ordningsvaktens uppgift är att med sin närvaro hjälpa till med att skapa trygghet för personal och andra på platsen. Vi arbetar även aktivt med att förebygga brott och se till att allt är lugnt å fint.


Om något skulle hända så kan Väktare/ordningsvakten ingripa snabbt och tydligt med hjälp av vår goda kännedom om området. Vi kan också snabbt bedöma vilka insatser och åtgärder som kan behöva sättas in.Tilsammans med kunden så arbetar vi fram en instruktion för vad som ska göras på plats.

Väktare/ordningsvakt kommer snabbt i kontakt med larmcentral, ambulans eller polis om något skulle hända.


Stationär bevakning används oftast som ett komplement till ronderande bevakning och bidrar till att öka trygghet och säkerhet på objektet.Trygghet på plats

Extra säkerhet

Kontinuerlig närvaro


Vi erbjuder en tryggare vardag genom profesionell säkerhet  och service!!