Parkeringsövervakning


ParkeringsövervakningSafe Securitys målsättning med parkeringsövervakningen är att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten i trafiken samt förbättra trivseln i boendemiljöer.

Parkeringsvakterna kontrollerar att fordon är riktigt parkerade, att parkeringsavgiften är betald samt att erforderliga tillstånd finns.


Parkeringsvakterna arbetar aktivt med att informera allmänheten om parkeringsregler och parkeringsmöjligheter.

Safe Security hjälper även till med att ge förslag på förändringar i syfte att förbättra service och tillgänglighet för såväl kunder som för uppdragsgivare.


Vid sidan av parkerings övervakningen sker även en allmän bevakning av parkeringsplatserna i syfte att förhindra stölder och skadegörelse.

Vi sköter för närvarande parkeringsövervakning på en mängd platser i området i och omkring Uppsala. Våra mål är bland andra följande:


Främja trafiksäkerheten

Öka framkomligheten i trafiken

Förbättra trivseln i boendemiljöer


Vi erbjuder en tryggare vardag genom profesionell säkerhet  och service!!