Ronderande Bevakning


Ronderande BevakningMålet med den ronderande bevakningen och väktarens uppgift är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö genom att förhindra de typer av skador, driftsstopp och produktionsuppehåll som kan uppstå vid ett ovälkommet besök på en för tillfället obemannad arbetsplats.


Bevakningen utförs av väktare med mycket god kännedom om sitt område och som snabbt kan bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver.Tillsammans med kunden utformas instruktioner som väktaren arbetar efter när han eller hon genomför sin rond där väktaren har kontinuerlig kontakt med vår larmcentral och kan snabbt rycka ut till ett larm.


Kvartersbevakning är ett komplement till rondbevakning och  bidrar till att öka tryggheten och säkerheten kring ditt hem.


Skapa en trygg å säker arbetsmiljö

Förhindra och förebygga brott

Larmutryckning


Vi erbjuder en tryggare vardag genom profesionell säkerhet  och service!!