Konsulttjänster


KonsulttjänsterMed privat näringsliv och offentliga sektorn som kunder erfar vi nu en stark efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster inom riskhantering och säkerhetsarbete.


Detta som en följd av globala katastrofer, brottsliga handlingar och hot som även drabbat Sverige, samt ett öppnare Europa vilket medför en ny dimension/karaktär av brott vilka ställer högre krav och ett nytänkande inom säkerhetslösningar.


Safe Security möter upp dessa krav och efterfrågor genom att erbjuda sina säkerhetskonsulttjänster där vi arbetar systematiskt och förebyggande med säkerhetsfrågor.I denna process penetreras, inventeras, testas och förstärks säkerhetsskyddet, men måste kontinuerligt ses över för upprätthållandet utav ett fullgott skydd.


Vid nytecknat avtal görs en riskanalys av objektet och i samråd med kund kommer vi fram till den bästa lösningen.
Vi erbjuder en tryggare vardag genom profesionell säkerhet  och service!!